ระบบมหาวิทยาลัยในอังกฤษแตกต่างจากไทยอย่างไร?

ระบบมหาวิทยาลัยในอังกฤษแตกต่างจากไทยอย่างไร?

หลายคนอยากจะไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษแต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการศึกษาที่อาจจะแตกต่างจากของไทยเราจึงนำข้อมูลมาฝากกัน ดังนี้

โดยประเทศอังกฤษ มีมหาวิทยาลัย และสถาบันโปลิเทคนิค ที่ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย รวมกว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น

Undergraduate หรือระดับปริญญาตรี จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

– Diploma of Higher Education (Dip. HE) จะคล้ายกับหลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. ของบ้านเรา ใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดสอนใน College of Higher Education

– Bachelor Degree หลักสูตรปริญญาตรี ที่อังกฤษจะใช้เวลาเรียน 3 ปี ยกเว้นบางสาขาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี แพทย์ 6 ปี เป็นต้น

Postgraduate หรือระดับสูงกว่าปริญญาตรี แบ่งออกเป็น

– Postgraduate Certificate Diploma หลักสูตรประกาศนียบัตร ใช้เวลาเรียนประมาณ 9 เดือน – 1 ปี ซึ่งรับเฉพาะคนจบปริญญาตรีเท่านั้น

– Master Degree หลักสูตรปริญญาโท ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 1-2 ปีเหมือนกับไทยเรา

– Doctoral Degree คือหลักสูตรการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปี และจะรับผู้สมัครที่จบการศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาต่อ

จะเห็นได้ว่าระดับมหาวิทยาลัยของอังกฤษ จะมีทั้งบางส่วนที่คล้าย และบางส่วนที่ต่างไปจากเมืองไทย โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ที่ไทยเราเรียน 4 ปีทุกหลักสูตรหวังว่านี่คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังวางแผนจะเรียนต่อในประเทศอังกฤษ ได้รู้ถึงระบบมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย รอยัล ฮาโลเวย์ ลอนดอน Royal Holloway University London ปริญญาโท  ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *