ผลตอบรับดีเกินคาด! โครงการ “ส่งความรู้สู่เยาวชน” ผ่านทางออนไลน์

ผลตอบรับดีเกินคาด! โครงการ “ส่งความรู้สู่เยาวชน” ผ่านทางออนไลน์

ข่าวการศึกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้มีพิธีเปิดโครงการ ส่งความรู้สู่เยาวชน ผ่านทางออนไลน์ โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กสทช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมทั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยในพิธีเปิดมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

จากการจัดโครงการดังกล่าวทางด้านหัวหน้าคณะผู้ประเมินโครงการที่นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งร่วมสังเกตการณ์ตลอดในการสอนทางออนไลน์ ได้เปิดเผยว่า นับเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งที่ได้ ไปดูและประเมินมา แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่าบางส่วนที่ดีมาก และเป็นจุดเด่นกว่าในหลาย ๆ ที่ ที่มีการทำคือ โครงการนี้สามารถถามตอบได้ทันที ขณะที่งานอื่น ๆ ทำออนไลน์ คือ ไม่สามารถโต้ตอบได้ การถามตอบปัญหาของนักเรียน เป็นเรื่องที่เด็กสนุก และคิดว่าควรให้มีมากขึ้น ถึงแม้จะใช้เวลานานก็น่าจะให้เวลาเพิ่มเติม ส่วนที่จะแนะนำต่อคือ ทางเดลินิวส์ทำโครงการนี้ดีอยู่แล้ว หากจะทำต่อ อยากที่จะให้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนี้ ออกภาคสนามไปตามโรงเรียนต่าง ๆ แบบจัดสดที่โรงเรียน เนื่องจากมองว่าจะเป็นการที่จะได้สื่อสารกันแบบสองทางได้ชัดเจน เพราะตนเองเชื่อว่าภาษาอังกฤษ มีหลายแง่มุมที่ต้องเพิ่มเติมให้ไปใช้ประโยชน์ต่อ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือ แม้แต่ครูที่สอนด้านนี้ก็ตาม สุดท้ายก็ขอให้โครงการนี้มีต่อเนื่องต่อไป เพราะเป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการทำงานเพื่อสังคมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *