ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ 9 หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย

ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ 9 หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย

ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ 9 หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย รวม 12 แห่ง ด้านนายกฯซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานที่ดินเพื่อประโยชน์ทางราชการ ขอให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ยันไม่มีการย้ายที่ตามที่มีการกล่าวอ้าง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. เวลา 20.03 น. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้

1.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดิน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม. เพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดิน ตั้งอยู่เขตดุสิต กทม. เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต ประถม และโรงเรียนราชวินิตมัธยม

3.พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี เพื่อพระราชทานแก่กองทัพบก

4.พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อพระราชทานแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

5.พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อพระราชทานแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม 6 (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) จังหวัดเพชรบุรี

6.พลตรี กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพระราชทานแก่มณฑลทหารบกที่ 15 พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี

7.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพระราชทานแก่จังหวัดเพชรบุรี

8.รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพื้นที่เขตดุสิต กทม. เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9.รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพื้นที่เขตดุสิต กทม. เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต่อมาเวลา 13.35 น. วันที่ 23 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สิ่งที่อยากให้ทุกคนรับทราบคือ เมื่อค่ำวันที่ 22 พ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณา ธิคุณให้ตนและ 9 หัวหน้าส่วนราชการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งใน กทม. และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ ซึ่งพระราชทานที่ดินจำนวนมากให้กับหลายหน่วยงานทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษาใช้ที่เดิมต่อไป รวมถึงการเพิ่มเนื้อที่ให้เพิ่มเติม ตนขอให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าแล้วกัน และไม่มีการย้ายที่ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าจะมีการให้ย้ายที่แล้วเอาที่มาให้ใหม่ ซึ่งไม่ใช่เลย เป็นพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้วเดิมทั้งสิ้น มีมูลค่าสูงมากในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *