มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครองอันดับ 1 ด้าน SDGs 4 Quality Education

“Times Higher Education” หรือ “THE” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact