ปรับสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

ปรับสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้หนุนเชียงใหม่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ยกสนามกีฬาตั้ง รพ.สนามรับผู้ป่วย 400 เตียง เมื่อวันที่ 13 เม.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่