ระบบมหาวิทยาลัยในอังกฤษแตกต่างจากไทยอย่างไร?

หลายคนอยากจะไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษแต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการศึกษาที่อาจจะแตกต่างจากของไทยเราจึงนำข้อมูลมาฝากกัน ดังนี้ โดยประเทศอังกฤษ มีมหาวิทยาลัย และสถาบันโปลิเทคนิค ที่ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย รวมกว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด