ระบบมหาวิทยาลัยในอังกฤษแตกต่างจากไทยอย่างไร?

หลายคนอยากจะไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษแต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการศึกษาที่อาจจะแตกต่างจากของไทยเราจึงนำข้อมูลมาฝากกัน ดังนี้ โดยประเทศอังกฤษ มีมหาวิทยาลัย และสถาบันโปลิเทคนิค ที่ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย รวมกว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด

มหาวิทยาลัย XJTLU ที่ผสมผสานอย่างลงตัวของการเรียนการสอน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย XJTLU มีนักศึกษา 18,000 คนจากทั่วโลก และเป็นมหาวิทยาลัยร่วมทุนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีบุคลากรราว 900 คน จาก