ผลตอบรับดีเกินคาด! โครงการ “ส่งความรู้สู่เยาวชน” ผ่านทางออนไลน์

ข่าวการศึกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เผย นายกรัฐมนตรี ห่วงการแก้ปัญหาการศึกษาช่วงโควิด ถอดบทเรียนจากเมืองจีนในการจัดการศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 หรือ TCAS ว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามข้อร้งเรียนของนักเรียนอย่างไร ซึ่งตนได้ชี้แจงว่ามติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไม่สามารถขยับการเลื่อนสอบทีแคสตามข้อร้องเรียนของกลุ่มนักเรียนได้ เนื่องจากจะมีกระทบกับหลายภาคส่วน แต่ในส่วนของศธ.เองจะสอนเสริมและเติมเต็มการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านรูปแบบออนไลน์โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปจัดหาบทเรียนและเทคนิคการสอนดีๆจากโรงเรียนดังมาแขวนไว้บนเว็บไซต์ของสพฐ.และช่อง obec channel เพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้แนะนำให้ ศธ.นำรูปแบบการจัดการเรียนสอนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงที่โควิดระบาดหนักที่จีนมาถอดบทเรียน และนำมาต่อยอดให้เข้ากับการจัดการศึกษาของประเทศไทย

สพฐ.ประกาศหน่วยงานสุจริตบริหารงานโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทำงานด้วยความโปร้งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า

โรงเรียนบ้านเขาวง ทำ “เกษตรเชิงเดี่ยว” ลดต้นทุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการกิจกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขาวง

มจร ชู “พุทธนวัตกรรม” เพื่อการเรียนรู้และพัฒนายั่งยืน

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีพระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดีมจร บรรยายพิเศษ พระพุทธศาสนา นวัตกรรมและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และพระเทพศาสนาภิบาผอ.วส.พุทธปัญญาฯ บรรยายพิเศษ หมู่บ้านศีล 5 กับการพัฒนาสังคมไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.พุทธปัญญาฯ ที่อาคารห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี วส.พุทธปัญญาฯ จ.นครปฐม โดยมีพระเทพวัชรบัณฑิต  (สมจินต์ สมฺมาปญโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ พระพุทธศาสนา นวัตกรรมและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่า นวัตกรรมและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ พุทธนวัตกรรม โดยการนำพระธรรมมาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนโดยสัมพันธ์กับการศึกษา ส่วนเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาศึกษาในสถาบันการศึกษา เพราะมีความจำเป็นมาก เนื่องจากสถาบันการศึกษาไม่ใช่ได้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ยังได้ทั้งบรรยากาศ วิธีการปรับตัว ความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ เป็นต้น ทั้งมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้คุณูปการอย่างรอบด้าน และที่สำคัญสถาบันการศึกษาจะมีการจัดบรรยากาศให้เปิดรับการศึกษาในหลายๆทางด้วย นอกจากนี้การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องเป็นการศึกษาที่ทำให้คนรู้จักคิด ตามหลักโยนิโสมนสิการ มีการหาเหตุ หาปัจจัย ย้อนไปถึงต้นเหตุของปัญหานั้นได้  มีการคิดแยกแยะ เป็นต้น  ด้านพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ผอ.วส.พุทธปัญญาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรยายพิเศษ โครงการหมู่บ้านศีล 5 กับการพัฒนาสังคมไทย ว่า  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการเดียวของคณะสงฆ์ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งานนี้เป็นงานเจอกับคน ให้ความจริงใจกัน มาร่วมมือกันทำงาน ตั้งแต่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ต้องมีการปรับแผนยุทธศาสตร์อยู่ตลอด เพื่อการขับเคลื่อนโครงการให้พุทธศาสนิกชนมีความสุขในการเข้าร่วมโครงการ และจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯทั่วปนระเทศ พบหลายแห่งมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมได้อย่างน่าชื่นชม  เช่น หมู่บ้านที่จ.ยะลา มีผู้นับถือศาสนาอิสลามล้อมรอบหมู่บ้าน เป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธ มีการตั้งสัญญาทั้งหมู่บ้านกว่า 400 คน ว่าจะไม่ทำผิดศีล 5 ทั้งชีวิต โดยมีการตั้งคณะกรรมการคอยดูแลการดำเนินงานในศีลแต่ละข้อ หากพบคนทำผิดจะเตือนก่อน และหากเตือน 3 ครั้ง ไม่ทำตาม จะไม่ให้อยู่หมู่บ้านนี้ทันที นับเป็นหมู่บ้านที่น่ายกย่อง แม้ว่าจะอยู่ไกลก็ตาม สามารถปฏิบัติศีล 5 ได้เป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ส่วนที่จ.ชัยนาทมีโรงเรียนหนึ่งสามารถท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกคน ตั้งแต่ชั้นป.6-ม.3    เช่นเดียวกับที่จ.นครราชสีมา มีโรงเรียนแห่งหนึ่งชั้นม.3 ถึงม.6 ก็สามารถท่องบทเดียวกันได้ทุกคน เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการรมว.ศธ.เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัล ”ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2563

แนะศพอ.ปลูกฝังนักเรียน “พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา”

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(ศพอ.) บรรยายออนไลน์แนะแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนศพอ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สเปก 5 คุณสมบัติรมว.ศึกษาธิการ คนใหม่

ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้พ้นจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ หลังศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุก 6 ปี 16 เดือน จากการมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้น         ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง 5 คุณสมบัติที่จำเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ โดยมีใจความระบุว่า ส.ค.ทและองค์กรเครือข่ายฯ 4 ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้จัดประชุมสัญจ ณ โรงแรมธนินทรจังหวัดร้อยเอ็ต โดยที่ประชุมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง ต่อกรณีนายณัฏฐพล ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จึงมีมติถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ โดยขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ รับผิดชอบ ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้            กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 260 มาตรา 4 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุการศึกษให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองและสังคมสร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนศึกษา คันคว้า วิจัยในศิลปะวิทยการต่งๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูปัญญท้องถิ่นศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในประชาคมโลก จึงมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้1.มีคุณธรรม จริยธรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา 3.เป็นผู้ความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย 4.ให้ความสำคัญของวิชชีพครู ต้องเป็นวิชชีพควบคุม วิชชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม 5.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัตการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยช เชื่อมั่นและศรัทธในระบอบประชาธิปไตยสากล…

สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยโชว์เวทีระดับชาติ

“อำนาจ” ลงนามประกาศการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปี 64 หวังแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ดร.อำนาจ