มหิดลชี้แจงหลังถูกอ้างผลวิจัย“สารสกัดกระชายขาว”ต้านโควิด

มหิดลชี้แจงหลังถูกอ้างผลวิจัย“สารสกัดกระชายขาว”ต้านโควิด

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์หลังถูกอ้างผลการวิจัย นำไปใช้โฆษณาสารสกัดกระชายขาวต้านโควิด ยันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายที่มีอยู่

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เพจ “Mahidol University” หรือ Mahidol University ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามแถลงการณ์ เรื่อง การอ้างถึงผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดกระชายขาว ในการต้านโควิด โดยระบุว่า ตามที่มีผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวจำนวนหนึ่ง อ้างถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดกระชายขาวในการต้านโรคโควิด เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

มหิดล ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง "ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวต้านโควิด"  ที่กำลังขายกันเกร่อ สยามรัฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล และ TCELS ขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ TCELS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การนำภาพต่างๆ ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ TCELS ไปเพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ คณะนักวิจัย พบว่า สารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคโควิด ได้ในหลอดทดลอง และอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม ในด้านความปลอดภัย ปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค และข้อบ่งชี้การใช้ในมนุษย์เพื่อการต้านโรคโควิดอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่มีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการต้านโรคโควิดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *