สโมสรนักศึกษา ม.ศิลปากร ขอโทษสังคม เคยสนับสนุน กปปส.

สโมสรนักศึกษา ม.ศิลปากร ขอโทษสังคม เคยสนับสนุน กปปส.

สโมสรนักศึกษา ม.ศิลปากร ออกเอกสารขอโทษหลังเคยออกมาสนับสนุนกลุ่ม กปปส. ลั่นประเทศเป็นของราษฎรและหนุนเสรีภาพ

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแถลงการณ์ขออภัยสังคม กรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) สาระสำคัญระบุว่า

เนื่องด้วยในปี 2556 ได้มีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ในขณะนั้นทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงออกทั้งการร่วมเดินขบวน การปราศรัย สร้างผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกจุดยืน ร่วมกันออกแถลงการณ์ทางการเมือง ตลอดจนไปใช้งานพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อชุมนุมทางการเมือง ขายของ และเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการชุมนุม

การกระทำเหล่านั้นได้สร้างผลร้ายให้แก่ประเทศอย่างยิ่ง เนื่องจากได้นำมาซึ่งการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งอย่างชอบธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบเผด็จการ ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารประเทศ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น การแสดงออกดังกล่าว จึงนับเป็นการกระทำที่ทำลายซึ่งหลกของเสรีภาพและประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง แม้ผู้มีส่วนผิดจะกล่าวว่าทำไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการกระทำเหล่านั้นนำมาซึ่งตราบาป ความอัปยศอดสู และเสื่อมเสียเกียรติของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างยิ่ง

แม้การกระทำเหล่านั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้ว แต่ในปัจจุบันนั้นทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงมีความรู้สึกผิดต่อการนำชื่อมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก ไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงขอแสดงความสำนึกผิดและขอภัยต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

และขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงออกทั้งหมดในขณะนั้น ออกมาแสดงความรับผิดชอบและสำนึกผิดต่อการกระทำดังกล่าว รวมถึงขอให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดยอมรับและจดจำความผิดในอดีตครั้งนี้ และร่วมกันสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เคารพและเชิดชูสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ใช่เพียงแต่อภิสิทธิ์ชนที่ย่ำยีและเหยียดหยามผู้อื่น

และจากนี้ไปสโมสรจะยืนหยัดมั่นคงถึงจุดยืนสนับสนุนเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพของราษฎรในทุก ๆ ทาง ดั่งประกาศของคณะราษฎรที่กล่าวไว้เมื่อทำการปฏิวัติการปกครองว่า “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *