มหาวิทยาลัย XJTLU ที่ผสมผสานอย่างลงตัวของการเรียนการสอน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย XJTLU มีนักศึกษา 18,000 คนจากทั่วโลก และเป็นมหาวิทยาลัยร่วมทุนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีบุคลากรราว 900 คน จาก