ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดมหาวิทยาลัยรังสิต

ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดมหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยบริการวัคซีน โดยกำหนดการเปิดให้เริ่มจองคิวฉีดวัคซีนคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการวัคซีน ม.รังสิตเพื่อประชาชน http://covid.rsu.ac.th โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับรอบเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด มีดังนี้
1. วัคซีนที่ทำการฉีดมีสองประเภท คือ แอสตร้าเซนเนก้า และ ซิโนแวค
2. เป็นการบริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่พำนักอาศัยหรือทำงานในตำบลหลักหก และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด รวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
3. กรณีเป็นนักศึกษา, คณาจารย์, บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการจองคิวให้ โดยขอให้รอประกาศวัน เวลา ที่จะให้เข้ารับการฉีดวัคซีน
4. กรณีเป็นศิษย์เก่าสามารถรับการฉีดได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบจอง
5. กรณีเป็นครอบครัวของนักศึกษา คณาจารย์ หรือบุคลากร เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา หากสนใจจะมาฉีดวัคซีนที่ม.รังสิต สามารถฉีดได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบจอง
6. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป หากจองผ่านหมอพร้อมไปแล้ว แต่ต้องกลับไปฉีดที่ภูมิลำเนา หากจะมาฉีดที่ม.รังสิต ขอให้ไปยกเลิกการลงทะเบียนหมอพร้อม
7. กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว เนื่องจากข้อจำกัดการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน ต้องขอให้รอในเฟสสอง ซึ่งจะให้เริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 16 มิถุยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยระบบการจองดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นการทำหน้าที่อาสา ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ ม.รังสิต หรือลงทะเบียนด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ เมื่อท่านฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลนั้นจะไปแสดงที่ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *