ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดมหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยบริการวัคซีน โดยกำหนดการเปิดให้เริ่มจองคิวฉีดวัคซีนคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป