มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครง”การตู้ปันสุข”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครง”การตู้ปันสุข”

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย น.ส.สุนิภาไสวเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  จัดให้มีโครงการ “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบน้ำใจไปยังผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม  และหอพักนักศึกษา

 โดยได้มีผู้นำสิ่งของมาเติมใน “ตู้ปันสุข” เพื่อให้ผู้ป่วยใน “รพ.สนาม” และนักศึกษาในหอพักรอบข้าง ได้รับสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  ส่งต่อความความห่วงใยด้วยการแบ่งปัน

น.ส.สุนิภา กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาขับเคลื่อนดูแลผู้ที่ติดเชื้อโดยเปิดให้หอพักที่ 26 เป็น “รพ.สนาม”  ดังที่ปรากฎเป็นข่าว   มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเข้าไปดูแลทุกข์สุขและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนไข้ในทุกๆ ด้าน 

สำหรับ กิจกรรม”ตู้ปันสุข”เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านอธิการบดีก็โดยทางสำนักงานอธิการบดีได้จัดทำ”ตู้ปันสุข”ขึ้นที่อาคารสิริคุณากร  เพื่อที่จะให้ผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่ห่วงใยผู้ป่วยที่ “รพ.สนาม”  ได้นำสิ่งของที่ท่านมีมาแบ่งปันใน”ตู้ปันสุข” และทางสำนักงานอธิการบดีจะได้นำไปส่งที่ “รพ.สนาม”ต่อไป 

นายธัญญา  ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง มข. กล่าวว่า  “ตู้ปันสุข”นี้ อยู่ด้านหน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดีทั้งสองด้าน  เป็นตู้ที่รับน้ำใจจากทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้าออกอาคารสิริคุณากร  โดยท่านสามารถนำอาหารแห้ง  เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว  น้ำดื่ม  เครื่องดื่ม และของใช้พื้นฐานต่างๆ  

เท่าที่ข้อมูลที่ได้รับทราบมาในสิ่งที่ขาดมาก ๆ ตอนนี้คือ หน้ากากอนามัย  กระดาษชำระ  ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ ยังขาดอยู่   ในส่วนอาหารแห้งยังมีอยู่  ในทุก ๆ วันจะมีผู้รับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหอพักนักศึกษา เนื่องจาก ในภาวะยากลำบากแบบนี้น้อง ๆ นักศึกษาเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ยังมีความลำบากอยู่  โดยผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแล และนำส่งต่อไป    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *