ปรับสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

ปรับสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

ปรับสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้หนุนเชียงใหม่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ยกสนามกีฬาตั้ง รพ.สนามรับผู้ป่วย 400 เตียง

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่ม 260 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 1,260 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,191 ราย

เบื้องต้นตามแผนงานเตรียมเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประมาณ 400 เตียง ภายในวันที่ 14 เม.ย. 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤตโรคระบาดตามการร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยทางโรงพยายาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *