คณะนิติศาสตร์ SPU กับไอเดียสงกรานต์ออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ SPU กับไอเดียสงกรานต์ออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ SPU ที่ร่วมสืบสานประเพณีไทยให้เข้ากับช่วงสถานการณ์โควิด งดออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ หยุดการแพร่เชื้อช่วยชาติ กับไอเดียสงกรานต์ออนไลน์ที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำกิจกรรม

สำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สงกรานต์ แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔” ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยพรขอให้นักศึกษาครอบครัวนิติศาสตร์ SPU ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *