มหาวิทยาลัยกับสังคม

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนให้แก่แผ่นดินแล้วยังมีภารกิจและกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างน่าสนใจ นั่นคือ โครงการกำลังใจ อันเป็นโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระนามในขณะนั้น) เพื่อสนับสนุนการเตรียมคน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี