สพฐ.ผนึกดีแอลทีวีผุดแพลตฟอร์มรับมือวิกฤติในอนาคต

สพฐ.ผนึกดีแอลทีวีผุดแพลตฟอร์มรับมือวิกฤติในอนาคต

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติให้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 ก.พ. หลังการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นั้น ขณะนี้ได้มีการเปิดเรียนมาครบ 15 วันแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินภาพรวมการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิดในวันที่ 15 ก.พ. แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นศูนย์ ศบค.จะประเมินภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดในวันที่ 28 ก.พ.นี้ โดยเบื้องต้นภาพรวมการเปิดเรียนมาแล้ว 15 วันของจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนแต่ละแห่งในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวยึดการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดเรียนการสอนได้มีการสลับวันเรียนอยู่และต้องไม่เกิน 25 คนต่อห้อง


  เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมีเสียงสะท้อนว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแผนรองรับเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ชัดเจนนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ดีแอลทีวี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาในรูปแบบ ON AIR ผ่านช่องโทรทัศน์ของ DLTV ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้รองรับวิกฤติอื่นๆ ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ นอกจากนี้ สพฐ.ยังมองไปถึงเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ (ON HAND) ด้วยการแจกแบบฝึกหัดเป็นรูปแบบใบงานให้เด็กกลับไปทำที่บ้าน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิดจนทำให้โรงเรียนต้องเรียนผ่านออนไลน์นั้นพบว่า เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในครอบครัว เช่น พี่สอนน้อง เป็นต้น เพราะด้วยยุคปัจจุบันหาการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวไม่ได้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *