คุรุสภาชี้”ตั๋วครูดิจิทัล”ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา