จ่อตั้งสอบรับผิดทางละเมิดเช็คเด้ง200ล้านองค์การค้าฯ

จ่อตั้งสอบรับผิดทางละเมิดเช็คเด้ง200ล้านองค์การค้าฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การค้า สกสค.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีตัวแทนขายหนังสือขององค์การค้าของ สกสค.รายหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินให้กับองค์การค้าของ สกสค. ขณะที่องค์การค้าฯ กลับออกออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ตัวแทนรายดังกล่าวด้วย ซึ่งเรื่องนี้มีมูลค่าความเสียหาย จำนวน 200 ล้านบาทเมื่อปี 2558 ที่มีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานนั้น ขณะนี้จากการสืบสวนข้อเท็จจริง เราไม่พบประเด็นอะไรเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลย

เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ผลของการสืบข้อเท็จจริงดังกล่าว กลับได้การสืบสวนที่เป็นกระบวนการจากภายนอก แต่ตนต้องการสืบให้ได้ข้อเท็จริงว่าการที่เช็คไม่ถูกขึ้นเงิน และมีการปล่อยสินค้าพร้อมกับการออกใบเสร็จออกไปเจ้าหน้าที่คนในองค์การค้าฯต้องมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ เนื่องจากมีความผิดปกติผู้ที่ควบคุมดูแลสินค้ามีการปล่อยสินค้าทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับเงิน ดังนั้นตนจึงได้เสนอเรื่องให้นายยศพล ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับล่างเริ่มตั้งแต่ผู้คุมสต๊อกสินค้าไปจนถึงผู้บริหารองค์การค้าฯ ว่ามีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะตั้งคณะกรรมการสอบรับผิดทางละเมิด เพื่อชดใช้เงินที่สูญเสียแทน เนื่องจากกระบวนการสอบสวนวินัยดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *