จ่อตั้งสอบรับผิดทางละเมิดเช็คเด้ง200ล้านองค์การค้าฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การค้า สกสค.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีตัวแทนขายหนังสือขององค์การค้าของ