อว. ออกมาตรการผ่อนผันค่าลงทะเบียน ช่วยนิสิตนักศึกษา-ผู้ปกครองช่วงโควิด

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกมาตรการช่วยเหลือ ประกาศลดและผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน เผยมีหลายมหาวิทยาลัยร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองช่วงโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วานนี้ (28 ม.ค. 2564) ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล