Scholarship Day โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ 13 มีนาคม 2564 ขอมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน Scholarship Day ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 โดย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน