9 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ประจำปี 2020 โดย U.S. News & World Report

9 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ประจำปี 2020 โดย U.S. News & World Report

U.S. News & World Report  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ผ่านข้อมูลเชิงลึกจาก 1,500 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกที่กระจายอยู่ใน 81 ประเทศ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 หรือ Best Global Universities Rankings 2020 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ประจำปี 2020 จากการจัดอันดับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับเข้าไปด้วยจากการจัดอันดับในครั้งนี้ประกอบด้วย 9 มหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้จะมีมหาวิทยาลัยแห่งไหนอีกบ้าง 

9 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ประจำปี 2020 โดย U.S. News & World Report

9 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก ปี 2020

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร่วม)

 • อันดับ 1 ของไทย
 • อันดับ 522 ของโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล (ร่วม)

 • อันดับ 1 ของไทย
 • อันดับ 522 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อันดับ 3 ของไทย
 • อันดับ 893 ของโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อันดับ 4 ของไทย
 • อันดับ 1006 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • อันดับ 5 ของไทย
 • อันดับ 1044 ของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • อันดับ 6 ของไทย
 • อันดับ 1053 ของโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อันดับ 7 ของไทย
 • อันดับ 1059 ของโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อันดับ 8 ของไทย
 • อันดับ 1218 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • อันดับ 9 ของไทย
 • อันดับ 1249 ของโลก