สหรัฐจ่อถอนวีซ่านักศึกษาต่างชาติ หากต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมด

สหรัฐจ่อถอนวีซ่านักศึกษาต่างชาติ หากต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (U.S. Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE) ประกาศเมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมา โดยระบุให้ “นักเรียนต่างชาติ” ในสหรัฐฯ ต้องเดินทางออกจากประเทศหากสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็น “การเรียนออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ว่าการประกาศดังกล่าวจะมีผลกับผู้ถือวีซ่านักเรียนมากน้อยแค่ไหน เพราะนักเรียนต่างชาติถือเป็นรายได้หลักมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ

ICE กล่าวว่า สหรัฐฯ อาจไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนอาศัยอยู่ในประเทศ หากสถานศึกษาของพวกเขาทำการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยนักเรียนกลุ่มนี้ต้องย้ายมหาวิทยาลัยหรือออกจากประเทศ หากไม่ทำตามกฎระเบียบดังกล่าว ทางการสหรัฐฯ อาจส่งตัวนักเรียนกลุ่มนี้กลับประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มประกาศแผนการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ปี 2020 ซึ่งอยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ประกาศจะทำการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดปีการศึกษา 2020 – 2021 เป็นต้น

ประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อนักเรียนผู้ถือวีซ่า F-1 ซึ่งมีมากกว่า 388,839 ราย และวีซ่า M-1 กว่า 9,518 ราย อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลต่อนักเรียนที่ยังต้องเดินทางไปเรียนในห้องเรียน และนักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 ที่เรียนออนไลน์บางส่วน ตราบใดที่มหาวิทยาลัยสามารถรับรองได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้เปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมด พร้อมกันนี้ นักเรียนหลักสูตรสายอาชีพที่ถือวีซ่า M-1 และนักเรียนที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษที่ถือวีซ่า F-1 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนออนไลน์